OSP Łososina Górna JOT KSRG

Przejdź do treści

Menu główne:

Z życia jednostki

 O s t r z e ż e n i a   p o g o d o w e :

 F a c e b o o k :

Ostrzeżenia dla miejscowości:

Ostrzeżenia dla Polski:

Mapa ostrzeżeń dla Polski

D a w n i e j   i   d z i ś :

 S t a t y s t y k i   2 0 1 7:

Pożary

7

Wypadki

5

Alarmy fałszywe

1

Zagrożenia miejscowe

3

Zabezpieczenia

3

Ćwiczenia i prewencje

2

R a z e m :

21

 A k t u a l n o ś c i :


27-05-2017 Zabezpieczenie wyścigu
Udział naszych strażaków w zabezpieczeniu XXXV Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego – Juniorów, który przebiegał przez naszą miejscowość.
Wszystkim druhom którzy dziś pomagali podczas wyścigu bardzo dziękujemy za pomoc.

26-05-2017 Uroczystości w Limanowej
Dzisiaj nasza jednostka brała udział w Powiatowym Dniu Strażaka połączonym z 25-leciem powstania Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystości poprzedziła uroczysta Msza Św. w kościele limanowskim. Po nabożeństwie pododdziały w towarzystwie orkiestry przeszły na rynek miejski gdzie strażacy odbierali odznaczenia i awanse.
Święto to jest przede wszystkim okazją do uczczenia trudu i  poświęcenia ludzi, którzy żyją według zasady „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Na zdjęciach przygotowania do uroczystości.24-05-2017 Wezwanie do zabezpieczenia operacyjnego
Wezwanie o godzinie 16:10 do zabezpieczenia operacyjnego.


26-04-2017 Wezwanie do zagrożenia miejscowego
Zadysponowanie o godz. 8.15 do likwidacji miejscowego zagrożenia - plamy oleju.
W akcji brała udział pełna obsada GCBA Tatra T-815.20-04-2017 Zagrożenie miejscowe
Wyjazd o godz. 11:05 do powalonego drzewa w Kisielówce. Do akcji wyjechał GBARt IVECO.


16-04-2017 Zabezpieczenie operacyjne
Dnia 16.04.2017 r. o godz. 17.35 zostaliśmy zadysponowani do zabezpieczenia operacyjnego. W gotowości bojowej czuwała obsada średniego samochodu.

08-04-2017 Wezwanie do zabezpieczenia
O godz. 19:50 nasza jednostka była wezwana do zabezpieczenia operacyjnego w związku z wyjadami samochodów PSP do innych zdarzeń w powiecie.

30-03-2017 Zderzenie samochodów
Wezwanie o godz. 16:35 dla GBARt do zderzenia samochodów osobowych obok mostu, przed wjazdem do Młynnego (od strony Limanowej). W czasie trwania działań ruch drogowy odbywał się wahadłowo. W akcji udział brało sześciu naszych strażaków.
30-03-2017 Ćwiczenia na obiekcie
Ćwiczenia w Limanowej na obiekcie budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym w Limanowej. Scenariusz ćwiczeń obejmował pożar samochodu w garażu, oraz osoby poszkodowane w wyniku ognia i czadu a także wszystkie utrudnienia i zagrożenia związane z tak dużym budynkiem.
29-03-2017 Pożar traw
Dnia 29.03.2017 r. o godz. 12.20 zostaliśmy zadysponowani do pożaru traw. W akcji brała udział obsada GBARt IVECO.

29-03-2017 Pożar budynku
Godzina 2:53. Wyjazd GBARt Iveco do pożaru budynku gospodarczego. Działania trwały do godzin porannych. W akcji brała udział pełna obsada samochodu pożarniczego.

11-03-2017 Walne zebranie
Jak co roku w naszej jednostce odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków OSP, na którym podsumowano działalność jednostki i podmiotów wchodzących w jej struktury za rok 2016. Zwyczajowo na zebraniu odczytano sprawozdanie z rocznej działalności OSP wzbogacone o prezentację mulitimedialną oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Po odczytaniu sprawozdań z działalności Zarząd OSP Łososina Górna otrzymał jednogłośnie absolutorium za okres sprawozdawczy. Głos zabrali także zaproszeni goście.
Walne zebranie sprawozdawcze tradycyjnie zakończono wspólnym poczęstunkiem.11-03-2017 Pożar w szpitalu
Dnia 11.03.2017 r. o godz. 10:10 zostaliśmy zadysponowani do pożaru w Szpitalu Powiatowym w Limanowej. W akcji brała udział pełna obsada (6 strażaków-ratowników) GBARt 3,5/27- średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Iveco Eurocargo. Działania naszych druhów w głównej mietrze polegały na ewakuacji pacjentów oraz pomocy przy ewakuacji pacjentów.24-05-2017 Wezwanie do zabezpieczenia operacyjnego
Wezwanie o godzinie 16:10 do zabezpieczenia operacyjnego.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego